Sự sống trên Trái Đất có thể bắt nguồn từ... những thiên thạch

Thứ tư - 04/10/2017 00:33
Sự sống trên Trái Đất bắt đầu như thế nào? Một nghiên cứu công bố ngày 2/10 trên Tạp chí của Viện Khoa học Quốc gia Mỹ cho rằng sự sống trên hành tinh chúng ta bắt nguồn từ những thiên thạch thường xuyên "ghé thăm" Trái Đất hàng tỷ năm trước.
Darwin đã nêu giả thuyết sự sống có thể khởi nguồn từ các hồ nước ấm nhỏ quy tụ điều kiện hóa học phù hợp. (Nguồn: Free Design File)
Darwin đã nêu giả thuyết sự sống có thể khởi nguồn từ các hồ nước ấm nhỏ quy tụ điều kiện hóa học phù hợp. (Nguồn: Free Design File)

Gi? thuy?t v? s? s?ng trên Trái ??t ??n t? "nh?ng h? n??c ?m nh?" ???c ??t ra l?n ??u tiên b?i nhà sinh v?t h?c Charles Darwin, cha ?? c?a thuy?t ti?n hóa.

N?m 1987, trong b?c th? g?i m?t ng??i b?n, Darwin ?ã nêu gi? thuy?t s? s?ng có th? kh?i ngu?n t? các h? n??c ?m nh? quy t? ?i?u ki?n hóa h?c phù h?p ?? m?t h?p ch?t protein hình thành và sau ?ó phát tri?n thành các d?ng ph?c t?p h?n. T? ?ó ??n nay, gi?i nghiên c?u v?n tranh cãi v? gi? thuy?t này.


Các phân t? ARN này c?u thành b? mã gene ??u tiên ?? hình thành s? s?ng trên Trái ??t và xu?t hi?n tr??c ADN. Ralph Pudritz, chuyên gia c?a Khoa V?t lý và Thiên v?n thu?c ??i h?c McMaster và là m?t tác gi? c?a nghiên c?u, cho r?ng ADN "quá ph?c t?p" ?? có th? là n?n t?ng s? s?ng ??u tiên trên Trái ??t và ARN là gi? thuy?t phù h?p h?n.Nghiên c?u m?i c?a ??i h?c McMaster ?ng h? gi? thuy?t h? n??c c?a Darwin, l?p lu?n r?ng m?t môi tr??ng chuy?n ??i có chu k? t? ?i?u ki?n ?m ??t sang khô ráo và ng??c l?i là c?n thi?t ?? k?t n?i các phân t? c? b?n trong môi tr??ng h? n??c thành các phân t? acid ribonucleic (ARN) có kh? n?ng t? tái t?o.

Thomas Henning, chuyên gia c?a Vi?n Thiên v?n h?c Max Planck và là ??ng tác gi? c?a nghiên c?u, cho r?ng ?? tìm câu tr? l?i v? ngu?n g?c c?a s? s?ng, tr??c h?t c?n ph?i hi?u v? tình tr?ng c?a Trái ??t ? th?i ?i?m hàng t? n?m tr??c.

Trong kho?ng th?i gian 3,7-4,5 t? n?m tr??c, Trái ??t th??ng xuyên b? thiên th?ch t?n công, v?i t? l? kho?ng 8-11% cao h?n ngày nay. B?u khí quy?n lúc ?ó "b? bao ph? trong khí gas núi l?a" và di?n tích ??t r?n r?t ít do các l?c ??a v?n ?ang trong quá trình n?i lên t? d??i ??i d??ng.

Trong ?i?u ki?n này, r?t d? ?? các thiên th?ch r?i vào m?t môi tr??ng n??c và t? ?ó hình thành m?t môi tr??ng quy t? các y?u t? c?n thi?t ?? t?o ARN nh? amoniac, mu?i phosphorus, ánh sáng, nhi?t ??, ?i?n... D?n d?n, các nhân t? này ??t ???c ?? cô ??c và t? l? phù h?p và k?t dính v?i nhau. Sau ?ó, ARN d?n ti?n hóa và m? ???ng cho s? phát tri?n c?a ADN, n?n t?ng cho m?i d?ng th?c s? s?ng c?p ?? cao.

Nguồn tin: Thế giới & Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn