Lầu năm góc lên kế hoạch chế trực thăng côn trùng tự biết ra quyết định

Thứ bảy - 06/01/2018 02:01
Lầu năm góc vừa đưa ra một cuộc thi thiết kế những máy bay trực thăng nhỏ chạy bằng tia laze lấy cảm hứng từ những con dơi và các loại côn trùng khác.
Trực thăng mang hình dáng côn trùng
Trực thăng mang hình dáng côn trùng


Trong m?t tuyên b? m?i ??a ra, B? Qu?c phòng M? ?ã ti?t l? ch??ng trình th? nghi?m mang tên DESI nh?m tìm ki?m các ?? xu?t cho m?t s? ch? ?? hi?n ?ang là “thách th?c phòng th?”, bao g?m nh?ng c? máy tr?c th?ng có kh? n?ng t? ?i?u khi?n cao.

Cu?c thi này nh?m m? ???ng cho vi?c t?o ra m?t c? máy t? ho?t ??ng hi?u qu? v?i r?t ít s? can thi?p t? con ng??i, ??ng th?i có th? ra nh?ng quy?t ??nh mau l? khi mu?n ??i h??ng và tránh ch??ng ng?i v?t.

Cu?c thi n?m nay t?p trung vào c?m ?ng, s? di chuy?n và t? v?n hành.

Trong vòng th?p k? qua, các nhà nghiên c?u hy v?ng có th? khai thác ???c nh?ng ti?n b? m?i ?? t?o ra nh?ng chi?c tr?c th?ng gi?ng con d?i ch?y b?ng laser.

“Nghiên c?u sinh h?c v? các lo?i sinh v?t nhanh nh?n nh? loài d?i và các côn trùng bay ?ã mang l?i nh?ng hi?u bi?t m?i v? h? th?ng ??ng l?c h?c bay ph?c t?p có m?c ?? t? do cao và vi?c s? d?ng các v?t li?u ?a ch?c n?ng” – tuyên b? trên cho bi?t.
H?i Y?n
Theo Daily Mail

Nguồn tin: Báo Giáo dục và Thời đại

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn