Google Photos cho phép chia sẻ video nhanh dù mạng "rùa bò"

Thứ tư - 04/10/2017 05:15
Phiên bản mới nhất của Google Photos cho phép người dùng chia sẻ video nhanh hơn cho những người dùng sống ở những nơi có kết nối mạng "nghèo nàn".
Google Photos cho phép chia sẻ video nhanh dù mạng "rùa bò"

Phiên b?n Google Photos 3.6 ???c cho là s? c?c k? h?u ích v?i nh?ng ng??i dùng thích l?u tr?, chia s? ?nh, video trong b?i c?nh k?t n?i internet không ???c lý t??ng cho l?m.

Theo nguyên t?c ho?t ??ng, ban ??u Google Photos s? l?u video có ch?t l??ng th?p tr??c n?u m?ng không ?? m?nh. V?i kích th??c nh?, các t?p video s? có t?c ?? t?i nhanh h?n. Ngay sau khi ng??i dùng ? khu v?c có k?t n?i internet t?t h?n, các b?n video có ?? phân gi?i th?p s? ???c thay th? b?ng các phiên b?n ch?t l??ng cao nh? ban ??u.

Google Photos cho phép chia s? video nhanh dù m?ng rùa bò - ?nh 1.

Phiên b?n Google Photos 3.6 cho phép ng??i dùng chia s? video nhanh h?n cho nh?ng ng??i dùng s?ng ? nh?ng n?i có k?t n?i m?ng "nghèo nàn"

T?t nhiên, tính n?ng này c?ng h?u ích ngay c? khi ng??i dùng có k?t n?i internet t?t. Google Photos có th? d? dàng sao l?u các ?o?n video 4K, v?n n?ng h?n nhi?u so v?i các b?c ?nh Full HD.

Vi?c cho phép upload các video có dung l??ng nh? lên tr??c không ph?i t?t c? nh?ng gì m?i có ? Google Photos 3.6. Tính n?ng này tr??c ?ó ?ã ???c gi?i thi?u l?n ??u tiên vào tháng 3 (phiên b?n 2.11) nh?ng lúc ?ó nó ch? áp d?ng v?i các t?p hình ?nh.

Google khuy?n khích ng??i c?p nh?t ?ng d?ng b?n m?i ?? có th? tr?i nghi?m t?t h?n. Tuy nhiên, phiên b?n c?p nh?t hi?n m?i ch? kh? d?ng v?i h? ?i?u hành Android. Trên n?n t?ng iOS, b?n c?p nh?t s? ???c s?m b? sung.

Nguồn tin: VTV.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn