OAG xếp hạng Heathrow là sân bay tốt nhất thế giới về khả năng kết nối

Thứ ba - 03/10/2017 00:39
OAG xếp hạng Heathrow là sân bay tốt nhất thế giới về khả năng kết nối

London Heathrow ?ã giành v? trí quán quân trong danh sách 50 trung tâm trung chuy?n qu?c t? hàng ??u theo x?p h?ng hàng n?m c?a OAG (Công ty Tin t?c V?n chuy?n Hàng không) có tr? s? t?i V??ng qu?c Anh, trong ?ó ba sân bay hàng ??u ??u ??n t? châu Âu.

Frankfurt giành v? trí th? hai trong khi Amsterdam giành v? trí th? ba trong b?ng x?p h?ng.

Tuy nhiên, Heathrow là sân bay duy nh?t c?a Anh n?m trong danh sách 50 sân bay hàng ??u này.

???c ?o b?ng máy phân tích k?t n?i c?a OAG, danh sách này ???c d?a trên vi?c xem xét t? l? k?t n?i qu?c t? cao nh?t c?a sân bay v?i các sân bay ph?c v? hành khách khác.

Ông John Grant, chuyên gia phân tích cao c?p t?i OAG, cho bi?t: “London Heathrow ??ng ??u v? ch? s? k?t n?i c?a chúng tôi và trong t??ng lai có kh? n?ng gi? v?ng v? trí s? m?t không ch? thông qua các d?ch v? s? m? r?ng h?n ? Anh mà còn do nhi?u hãng hàng không giá r? s? ???c m? thêm khi ???ng c?t h? cánh th? ba c?a sân bay này ???c ??a vào khai thác”.

Ch? m?t ngày trong tháng 7/2017, ?ã có h?n 72.000 chuy?n bay k?t n?i qu?c t?  t?i London Heathrow và các chuy?n bay kh?i hành t? sân bay này trong vòng sáu gi? ??ng h?.

?i?u thú v? là ch? có London Gatwick xu?t hi?n trong danh sách 25 trung tâm trung chuy?n qu?c t? l?n có chi phí th?p nh?t nh?t theo b?ng x?p h?ng c?a OAG (x?p v? trí th? 20). L?t vào danh sách x?p h?ng theo tiêu chí này ch? y?u là các sân bay khu v?c Châu Á-Thái Bình D??ng.

Ông Grant còn cho bi?t: “T?m quan tr?ng c?a k?t n?i qu?c t? có s? liên quan m?t thi?t v?i ti?m n?ng kinh t? c?a nh?ng thành ph? có sân bay ???c x?p h?ng. Heathrow là m?t sân bay k?t n?i thu?n ti?n cho các du khách t? ?ông Âu và Châu Á – Thái Bình D??ng (ASPAC) ??n B?c và Nam M? “.

Sau ?ây là 10 sân bay qu?c t? t?t nh?t th? gi?i v? kh? n?ng k?t n?i:

  • London Heathrow, Anh.
  • Frankfurt, ??c.
  • Amsterdam, Hà Lan.
  • Chicago O’Hare, Hoa K?.
  • Toronto, Canada.
  • Changi Airport, Singapore.
  • Jakarta, Indonesia.
  • Atlanta, Hoa K?.
  • Kuala Lumpur, Malaysia.
  • Paris Charles de Gaulle, Pháp.

Nguy?n Qu?nh Hoa – S?u t?m, biên d?ch và t?ng h?p theo ngu?n http://www.breakingtravelnews.com/news/article/oag-ranks-heathrow-best-in-world-for-connectivity/

Nguồn tin: Aviation Center for Research & Implementation

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn