Mã độc botnet vẫn “rình rập” nhiều máy tính tại Việt Nam

Thứ tư - 04/10/2017 22:34
Theo thống kê từ Cục An toàn thông tin, vẫn còn nhiều IP Việt Nam nằm trong mạng botnet quốc tế.
Mã độc botnet vẫn “rình rập” nhiều máy tính tại Việt Nam

C? th?, theo th?ng kê t? C?c An toàn thông tin (ATTT) - B? TT&TT, trung tu?n tháng 9 m?t s? m?ng botnet v?n ho?t ??ng khá m?nh t?i Vi?t Nam. C? th? là hai m?ng botnet Ramnit và m?ng botnet Sality (hay còn g?i là Kuku).

Ramnit là m?ng botnet có m?c tiêu t?n công vào ngân hàng và các t? ch?c tài chính, phát hi?n l?n ??u vào n?m 2010. Mã ??c c?a m?ng botnet này là m?t sâu máy tính t?n công vào ng??i dùng h? ?i?u hành Windows.

Theo ??c tính vào tháng 9 ??n tháng 12/2011 mã ??c Ramnit ?ã lây nhi?m vào ít nh?t 800.000 máy tính Windows, ??n n?m 2015 con s? này lên ??n trên 3 tri?u máy tính. Tháng 12/2015 IBM ?ã phát hi?n ra bi?n th? m?i c?a Ramnit nh?m vào các ngân hàng ? Canada, Úc, M? và Ph?n Lan. N?m 2016, mã ??c này ti?p t?c nh?m vào các ngân hàng ? Anh, M?.

Theo C?c ATTT, t? 16 - 24/9, qua theo dõi, l??ng IP t?i Vi?t Nam n?m trong m?ng botnet này vào kho?ng 33.277.

M?t mã ??c botnet n?a là botnet Sality (còn g?i là hay KuKu) c?ng ?ang ho?t ??ng m?nh t?i Vi?t Nam. ?ây là t?p h?p c?a nhi?u lo?i vi-rút, trojan cùng ho?t ??ng. Lo?i mã ??c này t?n công vào các máy tính s? d?ng h? ?i?u hành Windows, l?n ??u tiên b? phát hi?n vào 04/6/2003. Th?i ?i?m ?ó mã ??c Sality ???c tìm th?y là m?t mã ??c lây nhi?m vào h? th?ng qua các ?o?n mã chèn vào ??u t?p tin host ?? giúp m? c?a h?u và l?y tr?m thông tin bàn phím. ??n n?m 2010 xu?t hi?n bi?n th? Sality nguy hi?m h?n và tr? thành m?t trong nh?ng dòng mã ??c ph?c t?p và nguy hi?m nh?t ??i v?i an toàn c?a h? th?ng.

Theo th?ng kê t? C?c ATTT, s? l??ng IP n?m trong m?ng botnet Ramnit là 61.540.

Máy tính b? nhi?m mã ??c s? tr? thành m?t ?i?m trong m?ng ngang hàng ?? ti?p t?c phát tán mã ??c sang các máy tính khác. M?ng botnet Sality ch? y?u ?? phát tán th? rác, t?o ra các proxy, ?n c?p thông tin cá nhân, lây nhi?m vào các máy ch? web ?? bi?n các máy ch? này thành máy ch? ?i?u khi?n c?a m?ng botnet ?? ti?p t?c m? r?ng m?ng botnet.
Xem thêm v? botnet: http://antoanthongtin.vn/Detail.aspx?CatID=c74b5c11-1141-471b-95c8-a05fe6e7d3a6&NewsID=5a5d6825-8a40-462b-9f8d-b6c3df13013d

Ngu?n: C?c ATTT


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn