Khoa học và công nghệ Việt Nam 2016: Gỡ nhiều nút thắt về dân sinh

Khoa học và công nghệ Việt Nam 2016: Gỡ nhiều nút thắt về dân sinh

Nếu chỉ nhìn lại để ghi nhận sự chuyển động của KH&CN trong một năm qua thì sẽ không thấy hết phần...

Chương trình Khoa học Công nghệ Vũ trụ

Chương trình Khoa học Công nghệ Vũ trụ

Công nghệ vũ trụ là một ngành công nghệ cao, được tích hợp từ nhiều ngành khoa học công nghệ khác...

Dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam

Dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam

Ngày 02/11/2011, Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã ký Hiệp định vay vốn ODA để thực hiện Dự...

 
Đám mây Khoa học Mở châu Âu và gợi ý cho Việt Nam

Đám mây Khoa học Mở châu Âu và gợi ý cho Việt Nam

Trong giai đoạn 2018-2020, Đám mây Khoa học Mở châu Âu – EOSC (European Open Science Cloud) cùng một...

Tháo gỡ những rào cản để phát triển khoa học công nghệ

Tháo gỡ những rào cản để phát triển khoa học công nghệ

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cho rằng các địa phương cần đẩy mạnh nghiên cứu ứng...

CHỦ TỊCH HỘI HÀNG KHÔNG-VŨ TRỤ TRẢ LỜI VỀ TRỰC THĂNG VỪA CẤT CÁNH

CHỦ TỊCH HỘI HÀNG KHÔNG-VŨ TRỤ TRẢ LỜI VỀ TRỰC THĂNG VỪA CẤT CÁNH

Không thể phủ nhận những thành tựu ông Hiển đã cố gắng đạt được, nhưng về tương lai lâu dài, cần...

Chương trình Khoa học Công nghệ Vũ trụ

Chương trình Khoa học Công nghệ Vũ trụ

Công nghệ vũ trụ là một ngành công nghệ cao, được tích hợp từ nhiều ngành khoa học công nghệ khác...

Dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam

Dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam

Ngày 02/11/2011, Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã ký Hiệp định vay vốn ODA để thực hiện Dự...

 
Các chuyên gia cho rằng cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ thách thức các quốc gia trong quá trình phát triển

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thách thức các nền kinh tế

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0) tạo ra những thay đổi sâu sắc chưa từng có trong...

4 bí quyết giúp an toàn trước tấn công mạng

4 bí quyết giúp an toàn trước tấn công mạng

Dù tưởng rằng đây là câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” nhưng xem ra những bí quyết giúp bạn an...

Chương trình Khoa học Công nghệ Vũ trụ

Chương trình Khoa học Công nghệ Vũ trụ

Công nghệ vũ trụ là một ngành công nghệ cao, được tích hợp từ nhiều ngành khoa học công nghệ khác...